***RESERVED***  Tara- solid blue female. $2800

***RESERVED***

Tara- solid blue female. $2800

***RESERVED***  Ginger- Lilac Tri $3500

***RESERVED***

Ginger- Lilac Tri $3500

***RESERVED***  Hank- chocolate pied male $2500

***RESERVED***

Hank- chocolate pied male $2500

***RESERVED***  Dottie- black and white pied female $2700

***RESERVED***

Dottie- black and white pied female $2700

***RESERVED***  Beauty- Blue Tri female $3500

***RESERVED***

Beauty- Blue Tri female $3500